Over ons

SCHOOLOPBOUWWERK HALLE
De kloof verkleinen

Iedereen erkent het belang van een degelijke scholing en het bijhorende diploma. Dit waarmaken is voor heel wat kinderen uit kansarme milieus echter geen evidentie. Studies wijzen uit dat ons onderwijs bijdraagt aan de reproductie van ongelijkheid. In het project schoolopbouwwerk Halle verkleinen we de kloof tussen kansarme gezinnen en het onderwijs. De schoolopbouwwerker ondersteunt mensen in armoede en groepen die bedreigd zijn met sociale uitsluiting. De bedoeling is dat het lokale onderwijsbeleid meer afstemt op de noden en belangen van deze groep. Daarnaast zoeken we uit hoe er in de scholen initiatieven ontwikkeld kunnen worden om de kloof te verkleinen.

Huiswerk, taal en communicatie

We richten ons op alle basisscholen in Halle. We gaan intensief aan de slag rond drie thema’s: huiswerk, taalstimulering en communicatie tussen school en ouders. Zo organiseren we in samenwerking met enkele scholen een jaarlijks taalbad in augustus: (H)Alle Talen. Met het taalbad bereiden we kinderen die thuis amper Nederlands spreken al spelend voor op het nieuwe schooljaar. We hebben aandacht voor de ondersteunende rol van de ouders. Daarom voorzien we voor hen verschillende contact- en infomomenten tijdens het taalbad. Met vrijwilligers en stagiairs uit enkele hogescholen begeleiden we ouders aan huis, zodat ze hun kinderen kunnen helpen bij het huiswerk. Tegelijk wordt met de school een traject afgelegd naar een afgestemd huiswerkbeleid. Een bevraging van leerkrachten én ouders vormt daarbij het vertrekpunt.